Misy ny Vaomieran'ny Zava-maneno Mozika izay hifandimbiasan'ireo Mpitendry eto anivon'ny FJKM NANTES FANANTENANA.

Sampan'asa hifandrimbonan'ireo nomen'ny Tompo Talenta hitendry ,  mifandimby izay mety hitendry araka ny lamina izay apetrakin'ny tompon'andraikitra.

 

Raha manana izany talenta izany ihany koa ianao ka maniry ny hiditra ao anatin'ity Sampan'asa ity , dia aza misalasala mifandray mivantana amin'ny tompon'andraikitra.

 

Marihina fa tsy Fianarana mozika akory ny Vaomieran'ny Mozika fa Fandaminan'ireo Efa Mpitendry.

Ny Fianarana Mozika dia any amin'ny Sampana Lehilahy Kristianina.

 

Ny Tompon'andraikitra dia :

Atoa RAKOTOARISOA Mahefa

Izay azonao andefasana hafatra mivantana raha misy fanontaniana na hafa tianao hampitaina.