STK-Sampana Tanora Kristianina

"Que tout ce qui respire loue l'Eternel"
Psaume 150:6

--------

"Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao; fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana."I Timoty 4:12

---------

 

Noho ny Fepetra COVID-19 , Dia mihato ny Fotoana Raikitra isakin'ny Zoma ariva izay fanaon'ny Sampana STK.

Hampitaina miandalana eo ihany ihany ny Fotoana manaraka.

Niorina tamin'ny Taona....ny STK Nantes Fanantenana.

Talohan'izany dia Fiarahan'ny Tanora sy Vondron'ny Tanora no nisy ,niaraka nankalaza sy nidera an'Andriamanitra.

Inona moa no atao hoe STK?

 
STK : Sampana iray natao ho an'ny tanora ato amin'ny Fiangonana FJKM NANTES FANANTENANA.

Foto-kevitra hijoroany

Ny STK dia mitaona ny olona rehetra hino sy hanaiky:

  • ny maha-Atra tokana ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina
  • ny maha-Andriamanitra tonga nofo an’i Jesoa Kristy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao
  • ny Tenin’Andriamanitra araka izay isehoany ao amin’ny Baiboly sy izay hazavaina eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina no raisina ho loharano sy fitsipiky ny finoana sy fiainana
  • ny fijoroany ho vavolombelon’i Jesoa Kristy eo amin’ny fiarahamonina no anehoany ny maha-fanasina sy fahazavana azy eo anivon’ny voahary manontolo sy izao tontolo izao

Zava-kendreny

Ny STK dia mandray ho adidy ny mitory ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra (Mar. 16: 15) ary indrindra manabe sy mikolokolo ny tanora.

Manao izay hahatonga azy ireo:

  • hahery, hitoetra amin’ny Tenin’Andriamanitra ka handresy ny asan’ilay ratsy (I Jao. 2: 4-14b)
  • miabe amin’ny lafi-piainana rehetra (fanahy, saina, vatana)
  • ho vavolombelon’i Kristy (I Tim. 4: 12)

Fivoriana ara-potoana

Isaky ny Zoma ariva,manomboka amin'ny 8 ora Alina,ao amin'ny Eglise Protestante Evangelique Nantes Nord. 137 Rue du Corps de Garde 44100 Nantes.

 

Iza avy no mpikambana ao aminy ?

Afaka miditra ho anisan'ny mpikambana STK avokoa izay tanora mahatsiaro tena ho vonona rehetra,ary tsy mifidy taona.
Koa manasa antsika rehetra ho tonga maro ,hanatevin-daharana ny Sampana.
Ny Fanazavana fanampiny sy bebe kokoa dia hitantsika ao amin'ny Page Facebook STK NANTES FANANTENANA
AZONAO ATAO NY MANANTONA MIVANTANA IREO TOMPON'ANDRAIKITRA RAHA MILA FANAZAVANA NA MANIRY NY HIDITRA AO ANATIN'NY SAMPANA

 

Ireo Tompon'andraikitra ao amin'ny STK NANTES FANANTENANA

RAMASITERA HANTANIAINA NARINDRA

 

Présidente

RAHARINIRINA Miora Manuella

 

Secrétaire

RAHARINIRINA Jeissica

 

Trésorière

MIALY Fitianomenanahary

 

Secrétaire Financier