SLK-Sampana Lehilahy Kristianina

Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika ry lehilahy mahery”( II Tim 1 : 8a ; Mpits 6 : 12b )

 

SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA: MITOMBO HO AMIN’NY FAHATSARANA, MITOMBO AMIN’NY FAHAMAROANA ARY MIRINDRA AMIN’NY FOMBA FIASA

 


Ny Sampana Lehilahy Kristianina dia nijoro teto anivon'ny FJKM NANTES FANANTENANA tamin'ny taona 2016.

Tsy mifidy taona ny Sampana Lehilahy Kristianina ary manentana ireo Lehilahy rehetra.

 


RASOAMAHARO Ando

Filoha

RAKOTOARISOA Mahefa Andriamiary

Mpitam-bola

RABEFIRAISANA Rod

Mpanolo-tsaina