Sampana-Branches

"Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona."

Jaona 15:5

"Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire."

Jean 15:5

Ireo Sampana Fototra 4 Lehibe dia misy eto anivon'ny FJKM Nantes Fanantenana dia ny :

 

-SAMPANA SEKOLY ALAHADY ( S.S.A.)

 

-SAMPANA DORKASY

 

-SAMPANA LEHILAHY KRISTIANINA ( S.L.K.)

 

-SAMPANA TANORA KRISTIANINA ( S.T.K.)