"...car Dieu aime celui qui donne avec joie."  IICorinthiens 9: 7 c

"...fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra" IIKorintiana 9: 7 d

 

Koa satria miaina tahaka ny zavatra rehetra ny Fiainam-piangonana dia ampifaliana lehibe tokoa ny andraisana ny Fandraintsika anjara izay ho entina hanasoavana sy hampandrosoana ny asan'Andriamanitra eto anivon'ny Fitandremana FJKM NANTES FANANTENANA.

 

Raha misy ny Fangatahana manokana,na hafatra miaraka amin'izay ,na Fitsinjarana izay Fanomezana avy amintsika dia aza misalasala manoratra eto ambany.

Ohatra, raha maniry ny hanome fanomezana ho an'ny Sampana na ny Fiangonana isika...sns.

 

Andriamanitra manankarem-pasoavana anie hamaly Fitia anareo .


Azonao atao ihany koa ny mangataka REÇU FISCAL ho an'ny Fanomezana izay natolotrao.

Aza misalasala manoratra ho an'ny Topon'Andraikitra.