Azonao atao tsara ny miresaka sy mandefa ny hetaheta sy ny Fanirianao,na ny hafatrao amin'ny ireo Diakona miara-miasa  ho entina hampandrosoana ny asan'Andriamanitra eto anivon'ny FJKM Nantes Fanantenana.Ary hoentin'izy ireo eo anivon'ny Biraom-piangonana.

DIAKONA FJKM NANTES FANANTENANA
DIAKONA FJKM NANTES FANANTENANA

Ireo Membre ny Birao eto anivon'ny Fitandremana      FJKM Nantes Fanantenana

Ny Mpitandrina Mpiahy

Pasteur Yves RAHOLIARISON

 

-Mpitandrina Mpiahy eto amin'y FJKM Nantes Fanantenana

No sady Filoha Synodaly eto anivon'ny Synodam-paritany Vato Fehizoro Ampitandranomasina 37.

 

Trésorier

Mr RAMANANTSITONTA Ravo Navalona

 

 

Katekista

Dr RANDRIAMORA Jean Tony

 

-Katekista FJKM Nantes Fanantenana

 

 

 

 

Secrétaire Trésorier

Mr RATSIMBAZAFY Valisoa

 

Ny Secrétaire ny Fiangonana

Mme RASOAMAHARO Felana Hantasoa

 

 

 

Filoha Laika

Mr ANDRIANOMENJANAHARINIRINA Jackhansen

 

 Ireo Loholona sy Diakona - Les anciens et Les Diacres

Loholona:

-Mme Picard Lay

-Mme RAZANAPARANY Christine Lucie

Ireo Diakona Mpiara-miasa:

-Atoa RATSIMBAZAFY Valisoa

-Ratoa RATSIMBAZAFY Solange

-Ratoa RANDRIAMORA Hanitra Manuela

-Atoa Dr RANDRIAMORA Tony

-Rtoa RASOAMAHARO Felana Hantasoa

-Rtoa RAHARIJAONA Hanitra

-Atoa RAMANANTSITONTA Ravo Navalona

-Atoa ANDRIANOMENJANAHARINIRINA Jackhansen

-Rtoa RAJAOBELISON Hariniaina

-Atoa RAJAOBELISON Ndrina